av2017欧美高清

av2017欧美高清

假令肝病∶色青者肝也,臊臭者肝也,喜酸者肝也,喜呼者肝也,喜泣者肝也。古方有藿香正气散,出交广,方茎有节,叶微似茄汁。

中,犹伤也,古文通用,自汗属阳虚。 苦燥湿,寒胜热。

色深紫莹彻,五棱。取极熟者,沪汁熬膏,入蜜炼稠,点汤和酒并妙。

服之令人阳气暴充,饮食倍进,形体壮盛。 气来厌厌聂聂,如循榆叶曰平;益实而滑,如循长竿曰病;急而劲益强,如新张弓弦曰死。

内容:泻热,润燥,补心,通二便,宣,引吐咸甘辛寒。古今补腰肾药,用猪肾者颇多,未见作害。

脾泄者,腹胀满,泄注,食即呕吐逆。有病大小便秘者,用通利药而罔效,重加升麻而反通。

Leave a Reply