av567x

av567x

宜外解太阳之表,内清阳明之热,兼和解其少阳,更开荡其胸膈,方为完全之策。病因其人性笃于学,当溽暑放假之时,仍自补习功课,劳心过度,又复受热过度,兼又多食瓜果以解其热,入秋遂发疟疾。

复诊翌日复诊,热退十之七八,心中亦不怔忡,少进饮食亦不呕吐,衄血便血皆愈。脉象已如常人,将原方再服数剂以善其后。

肋下恒作刺疼,嗽时其疼益甚,口中发干,身中亦间有灼热,大便干燥。且此证疹靥之急,亦气分不足之故。

至于水蛭必生用者,理冲丸后论之最详。其叔父××与其表叔毛××皆邑中名医,又皆善治温病。

不但此也,仲圣对于各种疸证多用茵陈,因最善入少阳之府以清热、舒郁、消肿、透窍,原为少阳之主药。 证候自厕返后,觉周身发冷,更数小时,冷已又复发热,自用生姜,红糖煎汤乘热饮之,周身得汗稍愈,至汗解而其热如故。

帮助初次所用之方,即拙拟之滋阴清燥汤加山萸肉、生麦芽也。证候闭目昏昏,呼之不应,喉间痰涎杜塞,气息微通。

Leave a Reply