MEYD-463 本番行って出てきたのは隣家の高慢な美人妻店外性奴隷にした

MEYD-463 本番行って出てきたのは隣家の高慢な美人妻店外性奴隷にした

两手拳反背上,掘脊上下三遍。针入二分,知呼吸出入,上下水火之气。

风府昆仑束骨主狂易多言不休。大钟门主惊恐畏人,神气不足。

天鼎气舍膈俞主喉痹噎哽,咽肿不得消,饮食不下。唐则采药,麦则采谷,葑则采菜。

千岁燕、千岁蝙蝠、千岁龟、万岁蟾蜍、山中小人,皆肉芝类也。 寸口脉数,为吐,以有热在胃脘熏胸中,宜服药吐之,及针胃脘,服除热汤。

 曹氏灸法,有百壮者,有五十壮者,《短剧》诸方亦皆有此。间使,在掌后三寸两筋间。

高丽者,形大虚软,气味更薄,唯以体实有心,味甘微苦,多余味者最胜。北方壬癸水,主人肾、膀胱、骨髓、精、志。

Leave a Reply