Vol.473嫩模白茹雪Abby职场白西装黑衬衫半脱露肉丝裤袜诱惑写真[52P]_白茹雪_尤蜜荟

Vol.473嫩模白茹雪Abby职场白西装黑衬衫半脱露肉丝裤袜诱惑写真[52P]_白茹雪_尤蜜荟

又方捣莨菪根,蜜和敷之。其疮根瘰因疮而生,是缓无毒。

卷二十二痈肿毒方\痈疽第二治赤色肿,有尖头者方。卷十九肾脏方\骨虚实第六治骨虚酸疼不安好倦,主膀胱寒方。

蒸大枣取膏,以水银捻和长三寸,绵裹讫,宿纳大孔中,明旦虫皆出。诸凡如此一度发动已后,方使调畅服,至二百日,面皱自展光泽。

仍火针针头破敷药。烧车令热,暂入水,以湿布裹熨病上。

熏之逆客,其息则喘,无持客热,令口烂疮。又方以猪脂痒处揩之,令少许血出,即瘥。

仍于每旦初起面向午,展两手于膝上,心眼观气,上入顶下达涌泉,旦旦如此,名曰迎气。甚则腹胀大,转侧闻水声,或绕脐生疮,或脓从脐中出,或小便出脓血。

Leave a Reply