ntr痴汉系列av所有作品番号

ntr痴汉系列av所有作品番号

脉弦而大,弦则为减,大则为芤;减则为寒,芤则为虚。 方有执曰∶口唇边曰吻。

【注】人一呼脉再动,一吸脉再动,呼吸定息脉四动,乃平人不病之缓脉也。【集注】张璐曰∶伤寒五六日,邪入厥阴,其热深矣。

三部不同,病各异端。故比太阳一经,误下之变殆有甚焉。

【注】此承上条,详申脉证,以明其治也。短气者,汗多亡阳而气伤也。

而犹重在葱白,少阴之阴,天之寒气亦为阴,两阴相合而偏于下利,则与阳气隔绝不能通,姜、附之力,虽能益阳,不能使真阳之气必入于阴中,惟葱白味辛,能通阳气,令阴得阳而利,庶可愈矣。上条有无汗怫郁面赤之表,尚可期其冒汗而解;此条汗出而厥,则已露亡阳之变矣。

膀胱之血,为少阴之热所逼,其趋必出阴窍,以阴主降故也。脉浮热甚,反灸之,此为实,实以虚治。

Leave a Reply